Oceňujem zjavnú ochotu pomôcť pri riešení konkrétneho problému, ale aj systémových tém. A o odbornosti niet pochýb. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.