Pre správu užívateľských účtov používame službu Memberful, ktorá zatiaľ nie je lokalizovaná do slovenčiny. Nasledujúce otázky v tejto sekcii FAQ preto riešia aj dôležité nastavenia dostupné vo vašom účte.