Rozhodne nie. E-mailová adresa, ktorú nám poskytnete, bude použitá iba na doručovanie správ týkajúcich sa našich služieb. Vašu e-mailovú adresu nezdieľame so žiadnou treťou stranou.